Insinööritoimisto Markku Aho

RADONMITTAUKSET JA -KORJAUKSET

STUK:n virallisesti kouluttama insinööritoimisto. Kokemusta yli 15 vuoden ajalta. Kaikki korjausmuodot.

Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat Euroopan ja mahdollisesti koko maailman suurimpia. Radon aiheuttaa keuhkosyöpää, Suomessa siihen kuolee vuosittain noin 300 ihmistä.

Säteilyturvakeskuksen suositukset, kun radonpitoisuus on mitattu:

  • yli 300 Bq/m3 STUK suosittelee ryhtymään toimenpiteisiin radon- pitoisuuden pienentämiseksi
  • 200–300 Bq/m3 STUK suosittelee tarkoituksenmukaisia, helposti tehtäviä korjauksia

Tarjoamme apuamme myös Teille!
Tehdään yhdessä sopiva ratkaisu.

Insinööritoimisto Markku Aho
040 826 9523
markkuahon@gmail.com
www.radonmittaus.fi